HISTORIE KLUBU

Image

„Jak se mění život každého člověka, tak se mění život, cíle, proměny a vztahy, odhodlání i příkoří v každém seskupení, či vtahů místního obyvatelstva. Máme na mysli Václavku jakožto část města Rychvaldu. Historickou část Václavka nese název již po neexistující šachtě Důl Václav.

POČÁTKY BANÍKU

Po druhé světové válce, se zvýšila poptávka po uhlí, což se projevilo i v osadě Václav, kde sídlila většina zaměstnanců dolu Václav. Tím stoupala potřeba kultury a sportu pro pracovníky v obci. Občanské sdružení TJ Baník Rychvald Václav, bylo založeno v roce 1950 pod původním názvem Sokolský kroužek ČSM OKD dolu Václav se sídlem Rychvald Václav. Baník převzal žezlo po SK Sparta Rychvald.

V malém sále Kulturního domu ROH dne 25.11.1950 se schází 20 členů závodní skupiny československého svazu mládeže na členské schůzi za účelem ustanovení sokolského kroužku ČSM dolu Václav v Orlové 3 - Porubě se sídlem v Rychvaldě. Předseda ZS – ČSM Veleslav Matušek v úvodním slově informoval přítomné o náborové akci za účelem založení samostatné závodní Sokolské jednoty OKD Václav s možností ustanovení Sokolského kroužku ČSM a zapojením do sportovních her dělnické mládeže.

Návrh byl jednohlasně přijat. Tímto byl položen základní kámen Baníku a sokolský kroužek se sídlem v Rychvaldě byl ustanoven. Předsedou byl zvolen Veleslav Matušek a jednatel V. Otípka. Velice činným členem TJ byl také Horymír Šindler.

Zakládající členové

Viktor Gavenda
Bohuslav Celebrant
Rudolf Jasiok
Ladislav Kozel
Jaromír Matušek

Veleslav Matušek
Jan Oczkovský
Bohumil Pastucha
Ferdinand Twarog
Dušan Guzik

Miroslav Janečko
Jan Klimša
Vítěslav Noga
Jindřich Otípka
Václav Ševčík

Image

Jak šel čas - významná data

25.listopad1950

Založení Baníku Rychvald

V tento den se schází 20 členů závodní skupiny československého svazu mládeže na členské schůzi za účelem ustanovení sokolského kroužku ČSM dolu Václav v Orlové 3 - Porubě se sídlem v Rychvaldě. Předseda ZS – ČSM Veleslav Matušek v úvodním slově informoval přítomné o náborové akci za účelem založení samostatné závodní Sokolské jednoty OKD Václav s možností ustanovení Sokolského kroužku ČSM a zapojením do sportovních her dělnické mládeže.

25.listopad1950

1. červenec 1951

Základní sokolská jednota dolu Václav

Zahájeny přípravy na ustanovení základní sokolské jednoty dolu Václav.

30.září1951

Ustavující schůze základní sokolské jednoty

Oficiálně se koná ustavující schůze základní sokolské jednoty. Kroužek se věnuje lyžování a stolnímu tenisu. Od tohoto data funguje TJ Baník Rychvald jako jednota doposud.

30.září1951

Duben 1951

Rozšiřování

Dochází k rozšíření o kroužek gymnastického cvičení, odbíjené a lehké atletiky. Začíná se uvažovat o výstavbě sportovního areálu.

1.červenec1951

Stav členské základny

K tomuto datu má kroužek 35 členů zapojených do dvou oddílů stolního tenisu ve kterém jsme měli mistry ČSR v roce 1952 V. Ševčík a Miroslav Janečko, jednoho družstva lyžařů, dvou oddílů odbíjené – hlavní zakladatel Dryje. Výraznějších úspěchů tyto družstva nedosáhly.


Dále přibylo družstvo základního tělocviku, gymnastiky, ke konci přibyl box – který neměl dlouhého trvání.

Boxeři trénovali F. Hrnčíře. Oddíl fungoval do doby než P. Hrnčíř odešel na vojenskou základní službu.

Dále fungoval kroužek cyklistiky (byl uskutečněn první cyklistický závod na území Rychvaldu 12.8.1951 pod názvem Rychvaldský trojúhelník za účasti 74 závodníků).

Oddíl také zaniká pro nedostatek trenérů a závodnici přecházejí do okolních oddílů. Na podzim přibyla kopaná a po skončení sezóny (jaro, podzim) bylo sestaveno mužstvo z bývalých hráčů SK Sparty Rychvald a hráčů jiných oddílů, kteří byli zaměstnanci šachty Václav.

Došlo také na přátelský zápas (nejspíš také první derby) mezi Slavojem a Baníkem. Výsledek tohoto zápasu se nedochoval.

1.červenec1951

8.červen1952

Kroužek základní tělesné výchovy

Přibývá další kroužek základní tělesné výchovy pod vedením B. Cychoně.

1954

Šachový obor

Baník měl i své šachisty. Obor šachů fungoval od roku 1945–1994 kdy se osamostatnil.

Zakladatelé šachového oddílu byli Franěk Andělín a Barteček J.

1954

1954

Tenisový oddíl a taneční skupina

V roce 1954 přibývá tenis, vede je p. Bernatík, i když neměli vlastní kurt, oddíl fungoval přes 2 roky, a i přes tak krátkou dobu postoupil do krajské soutěže, ale v kvalifikaci o postup již neuspěl.

V jednotě také fungovala taneční skupina Slezských tanců.
Členská základna se neustále rozrůstá.

4. prosinec 1965

První mezinárodní zápas

V tento den se uskutečnil mezinárodní zápas Gornik Myslowice - Baník Rychvald 4:1

4. prosinec 1965

1968

Období samostatného hospodaření

Do roku 1968 je sponzorem šachta J. Fučík. Po zrušení šachet Václav a Evžen, hospodaří TJ samostatně. Baníkovský emblém na dres, vlajku, odznak navrhl Bohumil Voznica.

15.srpen 1965

Losování sportky

Z jednou důležitých sportovně kulturních akcí bylo losování sportky. Dne 15.8.1965 ve 14:30 hod. u příležitosti losování 33. týdne sportky. Losování provedli přímo na hřišti Matušek, Papež, Pilch, Blejchař, Janečko, Gavenda a Franěk.

15.srpen 1965

16-17. září1965

Cirkusové šapitó - poprvé v Rychvaldě

Na hřišti také vyrostlo cirkusové šapitó – poprvé v Rychvaldě (Cirkus Kludský)

1968-1969

Vojenské přísahy

V roce 1968-1969 probíhala vojenská přísaha na hřišti, jedinečná premiéra v Rychvaldě. Dále mezi akce patřilo Letní karneval, Ples vousatých, tradiční vepřové hody, sportovní ples. Tyto akce jsou pořádané dodnes, pomlázkové, májové zábavy, diskotéky.

1968-1969

Předsedové

1951-1952
1952-1955
1966-1968
1969-1973
1974-1976
1976-1977
1980-1982
1983-1984
1984-1989
1992-1995
1995 - 2022
2022 - 2023

Trenéři

J. Blejchař st., J. Koloděj, L. Zajíc, M. Janečko, L. Hečko, J. Blejchař ml., K. Blejchař, I. Jabůrek, J. Dik, L. Skýba, M. Stružík, M. Musil, Pavel Chorobik, Petr Chorobik, L. Pilch, A. Švarc, T. Wrobel, F. Pejchal, J. Duda, J. Macura, J. Latocha, Dravec, L. Posadovský, V. Mazurek, J. Oravec, P. Čejčík, T. Chorobik, Phdr. R. Jurdin, V. Staňkuš, Halška, J. Brechsnider, Z. Danel, Šeliga, J. Gura.

Baníkovské dresy

Image
Image

Baníkovské úspěchy

MUŽI

1950 zařazení do soutěže IV třídy okresu

1951 první místo, postup do okresního přeboru III

1960–1961 první místo (podzim, jaro) postup do III třídy

1961–1962 první místo okres Postup do první A třídy

1962–1963 krajská soutěž IA sestup

1965-1966 třetí místo okresního přeboru

1971–1972 třetí místo okresní přebor

1972–1973 třetí místo okresní přebor

1973–1974 druhé místo okresní přebor

1977-1978 první místo okresní přebor, postup

1980-1981 třetí místo okresní přebor

2009-2010 třetí místo okresní soutěž

Vítěz poháru slušnosti 1962,1975 a 1988

DOROST

1987-1988 první místo okresní soutěže vítěz okresní soutěže

1994-1995 první místo okresní soutěže

2006-2007 první místo okresní soutěže, postup do krajské soutěže

ŽÁCI

1986-1987 druhé místo okresní přebor

1996-1997 první místo okresní přebor

2003-2004 první místo okresní přebor

2006-2007 první místo okresní přebor

Hřiště

Jelikož oddíl kopané nevlastnil vlastní hřiště, cestoval na utkání na hřiště soupeřů. Což bylo neúnosné, a proto se začíná vybírat lokalita pro hřiště. K pozemku, na kterém mělo stát hřiště Byly vybrány postupně tři lokality.
První lokalitou mělo být hřiště u Kulturního domu. V roce 1951 byla výstavba zastavena kvůli stavbě finských domků. Lokalitou číslo dvě měl být pozemek v údolí pod Finskými domky. Z tohoto plánu opět sešlo. Třetí a poslední možností se stal pozemek nad Červenou kolonií. Tento plán se již začal uskutečňovat na podzim roku 1957.

Dokumentací vypracoval Ing. Pasek. Dokumentace obsahovala hřiště pro kopanou 70x90 m s ochozy na západní straně po celé délce, hřiště pro odbíjenou, sociální zařízení, tělocvična 20 x 10 m s kotelnou v suterénu a v 1. patře obytná jednotka. Hodnota stavby v té době představovala 650 000 Kč.
Stavitelem za TJ byl jmenován Jindřich Starostka. Pokyn k zahájení výstavby hřiště – skrývek dali J. Starostka, J. Papež, J. Blejchař st. A V. Matušek.

V roce 1958 přejímá vedení staveniště J. Papež. Škvárový návoz byl prováděn z místní haldy. Hrací plocha a sociální zařízení bylo dokončeno v roce 1960, pak pokračovaly další práce na výstavbě tělocvičny. Práce prováděli zdarma důchodci Papež, Piesko, Matušek, Kupka, Vrána, Król, Kusnier. Všem patřil velký dík, protože velkým dílem se přičinili o vybudování sportovního areálu. Hybnou duši celé výstavby byli Jan Papež a Eduard Papež, ale i také jako brigádnici pracovali ostatní členové tak i hráči.

Stavba kabin, tělocvičny, bytové jednotky a garáže, se prováděly v roce 1957–1965. Na střešních krovech pracoval Krupa a Kusý. Všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se podíleli menším či větším dílem na výstavbě našeho areálu patří obrovský dík za to, že tento sportovní Stánek můžeme využívat do dnešních dní.
Betonáž základu byla provedená ručně. Z úsporných důvodů byl do betonové směsi uložen pískovcový kámen.

Image
Image

V dnešní době náš areál doznal několika velkých změn.

 • V roce 1988 bylo vytvořeno tréninkové škvárové hřiště pod hospodou (F klubem).
 • V roce 1996 byla provedena oprava omítek, oken budovy, kabin a tělocvičny.
 • V roce 1998 byl škvárový povrch hřiště vyměněn za travnatý, usazené nové branky a oplocen areál hřiště.
 • V roce 2002 byla provedena rekonstrukce topení – plynofikace, kabin, tělocvičny, chodby a bytové jednotky a v roce 2004 hospody (Budy).
 • V květnu 2018 byla provedená rekonstrukce a oprava podlahy tělocvičny.
 • V roce 2019 se udělala rekonstrukce pánského sociálního zařízení.

V dnešní době je údržba a rekonstrukce našeho areálu výrazně podmíněna finančními možnostmi. Majetek naší jednoty spočívá v hodnotě tělocvičny, kabin, bytové jednotky + garáže, škvárového hřiště, travnatého hřiště, klubovny + hospody, buněk rozhodčích, skladu, záchodů, nářaďovny, materiálu, který se používá k údržbě a využívaní hřiště.

Co říci na závěr

Od roku 1999 se pravidelně každé úterý schází k cvičení v tělocvičně naše dívky a ženy. Aktivní je také mužstvo starých pánů, které se zúčastňuje různých memoriálů a turnajů.

Travnaté hřiště se využívá 2x týdně k tréninkům. Většinou ho používají 2 mužstva najednou. Hhřiště také využívají neregistrovaní, neaktivní hráči PČR Bohumín a jiné kolektivy ke sportovnímu využití.

K dalšímu sportovnímu využití se používá tělocvična k tréninkům, stolnímu tenisu, k badmintonu, cvičení žen ale i ke komerčním účelům jako jsou plesy, zábavy po případě různé oslavy.

A co na úplný závěr?

„Velká poklona s poděkováním patří všem jmenovaným i nejmenovaným, žijícím i již nežijícím, členům, hráčům, funkcionářům a příznivcům Rychvaldského Baníku, za vše, co pro klub dělali, dělají i budou dělat. Na začátku byla hymna a na konci je pokřik po vítězném zápase: „Václavka, Václavka, hej, hej, hej“

Baníkovská hymna

Kontaktní informace3

 

 • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
  T.J. Baník Rychvald z.s.
 • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
 • Telefon: +420 603 521 427
 • E-mail:info@banik-rychvald.cz
 • Identifikační číslo: IČO: 45239142
 • Číslo klubu FAČR: 8030271
 • Forma: Spolek
 • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace