Stavba hřiště

Jelikož oddíl kopané nevlastnil vlastní hřiště, cestoval na utkání na hřiště soupeřů. Což bylo neúnosné, a proto se začíná vybírat lokalita pro hřiště. K pozemku, na kterém mělo stát hřiště. Byly vybrány postupně tři lokality.

hriste banikPrvní lokalitou mělo být hřiště u Kulturního domu. V roce 1951 byla výstavba zastavena kvůli stavbě finských domků. Lokalitou číslo dvě měl být pozemek v údolí pod Finskými domky. Z tohoto plánu opět sešlo. Třetí a poslední možností se stal pozemek nad Červenou kolonií. Tento plán se již začal uskutečňovat na podzim roku 1957.

Dokumentací vypracoval ING. Pasek. Dokumentace obsahovala hřiště pro kopanou 70x90 m s ochozy na západní straně po celé délce, hřiště pro odbíjenou, sociální zařízení, tělocvična 20 x 10 m s kotelnou v suterénu a v 1. patře obytná jednotka. Hodnota stavby v té době představovala 650 000 Kč.

Stavitelem za TJ byl jmenován Jindřich Starostka. Pokyn k zahájení výstavby hřiště – skrývek dali J. Starostka, J. Papež, J. Blejchař st. A V. Matušek.

V roce 1958 přejímá vedení staveniště J. Papež. Škvárový návoz byl prováděn z místní haldy. Hrací plocha a sociální zařízení bylo dokončeno v roce 1960, pak pokračovaly další práce na výstavbě tělocvičny. Práce prováděli zdarma důchodci Papež, Piesko, Matušek, Kupka, Vrána, Król, Kusnier, všem patřil velký dík, protože velkým dílem se přičinili o vybudování sportovního areálu.

Hybnou duši celé výstavby byli Jan Papež a Eduard Papež, ale i také jako brigádnici pracovali ostatní členové tak i hráči.

Stavba kabin, tělocvičny, bytové jednotky a garáže, se prováděly v roce 1957–1965. Na střešních krovech pracoval Krupa a Kusý. Všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se podíleli menším či větším dílem na výstavbě našeho areálu patří obrovský dík za to, že tento sportovní Stánek můžeme využívat do dnešních dní.

Hriste Banik

Betonáž základu byla provedená ručně. Z úsporných důvodů byl do betonové směsi uložen pískovcový kámen.

V dnešní době náš areál doznal několika velkých změn. V roce 1988 bylo vytvořeno tréninkové škvárové hřiště pod hospodou (F klubem).

V roce 1996 byla provedena oprava omítek, oken budovy, kabin a tělocvičny.

V roce 1998 byl škvárový povrch hřiště vyměněn za travnatý, usazené nové branky a oplocen areál hřiště.

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce topení – plynofikace, kabin, tělocvičny, chodby a bytové jednotky a v roce 2004 hospody (Budy).

V dnešní době je údržba a rekonstrukce našeho areálu výrazně podmíněna finančními možnostmi. Majetek naší jednoty spočívá v hodnotě tělocvičny, kabin, bytové jednotky + garáže, škvárového hřiště, travnatého hřiště, klubovny + hospody, buněk rozhodčích, skladu, záchodů, nářaďovny, materiálu, který se používá k údržbě a využívaní hřiště.

Majetek naší jednoty spočívá v hodnotě tělocvičny, kabin, bytové jednotky + garáže, škvárového hřiště, travnatého hřiště, klubovny + hospody, buněk rozhodčích, skladu, záchodů, nářaďovny, materiálu, který se používá k údržbě a využívaní hřiště.

Od roku 1999 se pravidelně každé úterý schází k cvičení v tělocvičně naše dívky a ženy. Aktivní je také mužstvo starých pánů, které se zúčastňuje různých memoriálů a turnajů.

Travnaté hřiště se využívá 5x týdně k tréninkům. Většinou ho používají 2 mužstva najednou. Hhřiště také využívají neregistrovaní, neaktivní hráči PČR Bohumín a jiné kolektivy ke sportovnímu využití.

K dalšímu sportovnímu využití se používá tělocvična k tréninkům, stolnímu tenisu, k badmintonu, cvičení žen ale i ke komerčním účelům jako jsou plesy, zábavy po případě různé oslavy.