cvicenky baniku

Rok 2001–2002 můžeme považovat za počátek cvičení žen na T. J. Baník Rychvald. První cvičitelkou byla Petra Kuznitiusová, žijící t.č. v Anglii a začínali jsme v počtu asi deseti cvičenek, postupně se počet zvyšoval a nyní nás je 22.

Po Petře se vystřídalo několik cvičitelek, ale nejvýraznější byla paní Irena Jurdinová, která vnesla mezi cvičenky toho dobrého ducha. Měla výbornou průpravu v józe, kterou současně navštěvovala.

Po paní Ireně cvičení převzala paní Marcela Janečková.

Každá cvičitelka přinesla vždy něco nového, ale základ zůstal stejný – prostná, cvičení s velkými míči, gymnastickými gumami a na karimatkách.

Jsme různého věkového složení (nejstarší cvičence je 82 let a nejmladší 33 let) a všechny chodíme do tělocvičny s chutí a elánem, že něco děláme pro své zdraví.   Scházíme se každé úterý a program trvá asi 50 minut. Po cvičení se většina členek odebere do místní hospůdky na malé pivo, čaj nebo víno.

Mezi další aktivity patří každoroční vánoční setkání s malým pohoštěním a zpíváním koled. Nezapomínáme ani na náš svátek 8. 3.  – MDŽ.